Det tyske mindretal

Danmarks eneste nationale mindretal.

Det tyske mindretal i Sønderjylland er Danmarks eneste nationale mindretal. Et nationalt mindretal, er et mindretal der ikke er opstået igennem indvandring. Det tyske mindretal har historisk hjemme i netop denne region, som engang var tysk.

Med folkeafstemningen og en ny grænsedragning i 1920 blev det tyske mindretal “født”. De mennesker, der boede på den nordlige del af den nye grænse, og som følte sig tyske, var nu et mindretal – for nu hørte denne region til Danmark. På samme måde opstod der et dansk mindretal på den anden side af grænsen, i Tyskland. Man antager, at ca. 15.000 mennesker hører til det tyske mindretal. I Sønderjylland bor der i alt 250.000 mennesker. Vi driver vores egne børnehaver, skoler og biblioteker, laver kirkeligt og socialt arbejde, har et tysk mediehus og tilbyder sportslige og kulturelle aktiviteter i mange klubber. Vi opretholder et godt og tillidsfuldt forhold til den danske flertalsbefolkning og ser os selv som brobyggere mellem tyskere og danskere. Vi bidrager til den kulturelle og sproglige mangfoldighed i det tysk-danske grænseland.